Vítejte na webu včelařů z údolí dolní Mže (Berounky)!

09.03.2017 11:50

Vítejte ...

Dobrý den všem! Vítejte na stránkách kdysi Včelařského spolku pro Dobřichovice a okolí, nyní Základní organizace Českého svazu včelařů v Dobřichovicích a okolí. To slůvko "okolí" znamená, že v naší ZO nejsou jenom členové z Dobřichovic, nýbrž také z okolních obcí Všenory, Lety, Karlík a...

—————

09.03.2017 11:50

Pozvánka na jarní setkání 9. 3. 2017

Výbor ZO ČSV Dobřichovice si Vás dovoluje pozvat   na setkání členů, které se bude konat   ve čtvrtek 9. března v 18 hodin v sále Vladimíra Holana na Obecním úřadu ve Všenorech     Program 1. Aktuality 2. Zpráva o výsledcích povinného vyšetření vzorků zimní měli a věcech...

—————

09.03.2017 11:31

Záznam ze setkání 26. 11. 2016

Jednání: 1. Předseda ZO Prof. J. Šaroun informoval zúčastněné o rekordním počtu včelstev v oblasti působnosti spolku: v r. 2016 bylo totiž evidováno 503 včelstev (v minulých letech se počet pohyboval vždy mezi 380 – 430 včelstvy). Pokud jde o nákazovou situaci, ta se u jednotlivých...

—————

22.11.2016 10:18

Povánka na listopadové setkání

Milé kolegyně, milí kolegové, výbor ZO ČSV Dobřichovice si dovoluje pozvat Vás na 2. podzimní setkání. Sejdeme se na OÚ ve Všenorech v pátek 25. listopadu 2016 v 18 hodin   Program: Informace z dění ve spolku a v okolí, zdravotní situace a podzimní a zimní ošetření včelstev Výplata...

—————

18.01.2016 08:54

Odevzdání vzorků zimní měli

  Milé kolegyně, milí kolegové, vzorky zimní měli je třeba odevzdat jednotlivým důvěrníkům do soboty 30. 1. 2016 (informace s kontakty jsou na hlavní stránce našeho spolkového webu).   Pro začínající či nové členy přidávám informace z tak zvaného Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o. o...

—————

11.09.2014 10:58

Monitoring zimních úhynů v Evropě a první výsledky zapojení ČR do mezinárodního projektu

První výsledky spolupráce PSNV-CZ s mezinárodním projektem COLOSS monitorujícím zimní úhyny včelstev a jejich příčiny a souvislosti (https://www.coloss.org/), komkrétně poster presentovaný na 10. konferenci projektu Coloss v Murcii (Španělsko) na začátku září je možno shlédnout na...

—————

09.09.2014 09:50

Setkání včelařů ZO ČSV Dobřichovice

  Pozvánka na setkání včelařů ZO ČSV  Dobřichovice   Setkání se bude konat ve čtvrtek 11. 9. 2014 v 18.00 hod. na OÚ ve Všenorech.   Tam je každý včelař povinen odevzdat tyto dokumenty:   Program: 1.Příloha k žádosti dotačního programu1. D. 2. Hlášení počtu...

—————

27.03.2014 11:15

ZIMNÍ ÚHYNY VČELSTEV V ČR V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU COLOSS I U NÁS

  V rámci projektu WINLOSS (= winter losses = zimní ztráty, úhyny), na němž participují PSNV-CZ a mezinárodní projek Coloss, jenž se zabývá zkoumáním příčin zimních úhynů včelstev (colony losses), začínají se sledovat konečně po letech nezájmu oficiálních struktur i úhyny v ČR. Nyní je na webu...

—————

23.02.2014 11:33

Výroční členská schůze - 1. 3. 2014

Pozvánka na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 1. 3. 2014 v hotelu Zdenka ve Všenorech od 14.00 hod.   Program: 1/ Zahájení 2/ Zpráva nákazového referenta o výsledcích rozborů měli a možném jarním přeléčení 3/ Přednáška Ing. Jana Jindry: Racionalizace prací ve...

—————

26.11.2013 20:20

Pozvánka na listopadovou spolkovou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 28. 11. 2013 v hotelu Zdenka Všenory od 19.00 hod.   Program: Zahájení Výplata dotací 1. D Zpráva nákazového referenta Zpráva ze zasedání OV ČSV Přednáška Mgr. Luďka Sojky o včelaření ve Slovinsku...

—————


Důležité zprávy

05.09.2012 15:40

Ještě o 9. Medovém odpoledni z podzimního čísla Dobřichovického Kukátka

Dobřichovické Kukátko 3/2012 - Podzim: Medové odpoledne v Zadní Třebani. V sobotu 15. září od 13:45 se uskuteční ve Společenském domě v Zadní Třebani již 9. ročník Medového odpoledne. Tradičně úspěšnou akci spolupořádá ZO ČSV Liteň a komorní soubor Harmonia Mozartiana...

—————

05.09.2012 15:39

Pozvánka na 9. Medové odpoledna v Zadní Třebani

9. MEDOVÉ ODPOLEDNE (propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit) medoveodpoledne@seznam.cz   sobota 15. září 2012 Společenský dům v Zadní Třebani  srdečně zve ZO Českého svazu včelařů Liteň a komorní soubor Harmonia Mozartiana...

—————

05.09.2012 15:11

Pozvánka na členskou schůzi 13. 9. 2012

P o z v á n k a  na  členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 13. 9. 2012 v Hotelu Zdenka Všenory od 18:00 hod. Program: 1. Zahájení 2. Výběr vyplněných formulářů k výplatě dotací D1 a) Příloha k žádosti dotačního programu 1. D - fyzická...

—————

04.09.2012 17:01

Výtvarná soutěž Poleťme se včelou - proposice

  Baví Vás kreslit, malovat, modelovat, paličkovat, dlabat, řezat ...? Pak je tu pro Vás VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POLEŤME SE VČELOU ...   Výtvarná soutěž Poleťme se včelou je vyhlášena u příležitosti oslavy 100. výročí založení Včelařského spolku pro Dobřichovice a okolí. Organizuje...

—————

27.02.2012 18:10

Dopis J. Matla redakci Včelařství ve věci stanoviska ČSV k varroamonitoringu

Kolegyně a kolegové, 14. 11. 2011 jsem odeslal redakci Včelařství dopis o varroamonitoringu s žádostí o otištění a o oficiální odpověď na v závěru položené otázky. Ačkoli dopis dvakrát projednávalo samotné předsednictvo republikového výboru, text otištěn nakonec nebyl, proto si jej dovoluji...

—————

26.02.2012 08:13

Výroční členská schůze

Pozvánka NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ZO ČSV DOBŘICHOVICE která se koná v sobotu 10.3. 2012 v Hotelu Zdenka Všenory od 14:00 hod. (vchod do restaurace a pak vlevo)   Program: 1) Zahájení . 2) Zpráva př. Ing.Hubeného z jednání Okresního výboru. 3) Zpráva hospodáře Ing....

—————

30.12.2011 10:05

Přáníčko

Milé kolegyně, milí kolegové, milí čtenáři těchto stránek, rádi bychom Vám všem popřáli do nového roku hodně sil, ještě víc nápadů, dobré sousedy a tolerantní včely. A také dobré zdraví Vám i Vašim blízkým, mezi něž počítáme samozřejmě i Vaše včely. Prostě omne bonum - vše dobré. A jiskry od...

—————

02.12.2011 09:27

Ošetření aerosolem

Předběžný termín ošetření včelstev aerosolem byl na schůzi 24. 11. 2011 stanoven na 10. 12. V případě nepříznivého počasí je náhradní termín 17. 12. 2011. JM

—————

18.11.2011 13:37

Pozvánka na členskou schůzi 24. 11. 2011

Pozvánka na členskou schůzi ZO ČSV Dobřichovice, která se koná ve čtvrtek 24. 11. 2011 v Hotelu Zdenka Všenory od 18:00 hod. Program: 1) Zahájení 2) Výplata dotací D1 za opylovací činnost 3) Zpráva nákazového referenta př. Jeništy 4) Zpráva př. Ing. Hubeného z jednání OV ČSV 5)...

—————

30.09.2011 17:57

Podzimní fumigace 2011 - termíny

Termím podzimní fumigace včelstev byl s konečnou platností stanoven na soboty 15. a 29.  10. 2011. Buďte proto, prosím, v kontaktu se svými důvěrníky. J. M.

—————