Výtvarná soutěž Poleťme se včelou - proposice

04.09.2012 17:01

 

Baví Vás kreslit, malovat, modelovat, paličkovat, dlabat, řezat ...?

Pak je tu pro Vás

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POLEŤME SE VČELOU ...

 

 1. Výtvarná soutěž Poleťme se včelou je vyhlášena u příležitosti oslavy 100. výročí založení Včelařského spolku pro Dobřichovice a okolí. Organizuje ji Základní organizace Českého svazu včelařů Dobřichovice (tak byl spolek později úředně přejmenován).

Soutěž vychází z názoru, že včely jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí života na této planetě. Nejsou nebezpečným a obtěžujícím hmyzem. Naopak: jsou to velice užitečné partnerky našeho pozemského bytí, které velmi přispívají třeba k dobré úrodě i k zachování biodiversity. Název zmiňuje létání, pochopitelně jde o létání duchovní, metaforické a poetické, jehož výtvarné souvislosti snad nemají hranic ... :-).

 1. Soutěž probíhá od 1. července do 20. září 2012.
 1. Pravidla soutěže:
 • Soutěž je určena pro děti od 3 do 15 let a soutěží se ve 3 věkových kategoriích:
 • 3 - 6 let
 • 7 - 10 let
 • 11 - 15 let
 • Úkolem je vytvořit dílo inspirované včelami a jejich životem a působením.
 • Výtvarné práce (kresby, malby, grafiky, fotografie, trojrozměrná díla a pod.) mohou být vytvořeny libovolnou technikou ve formátu A4 nebo A3 (prostorová díla v odpovídajícím formátu).
 • Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jedno dílo.
 • Každá práce musí být na zadní straně (nebo jinde) opatřena štítkem se jménem a příjmením soutěžícího, datem narození, adresou a telefonním či e-mailovým kontaktem (na rodiče), který bude použit pro oznámení výhry.
 • Soutěžní práce je nutné odevzdat či zaslat nejpozději do 20. září:

- buď pověřeným osobám v oslovených občanských sdruženích, školách a školkách,

- nebo osobně odnést do knihovny:

v Dobřichovicích (https://www.dobrichovice.cz/mesto/o-meste/knihovna/, knihovna@dobrichovice.cz)

v Letech (https://www.obec-lety.cz/obec-lety/kultura-a-sport/knihovna/;

knihovna.lety@seznam.cz)

v Karlíku (https://www.obeckarlik.cz/index.php?nid=702&lid=CS&oid=942934

a ve Všenorech (https://knihovna.vsenory.cz/; knihovna@vsenory.cz).

 • Je také možné je do stejného data po domluvě osobně odevzdat na adrese: Jiří Matl, Strmá 139, 252 29, Dobřichovice. (tel.: 721 232 633, e-mail: dobrichovice.vcely@centrum.cz).
 1. Vyhodnocení prací a vyhlášení výsledků soutěže

Soutěž bude mít dvě roviny:

1. odbornou, jejíž výsledky určí porota

2. návštěvnickou, v níž budou návštěvníci výstavy rozhodovat o porotou vybraném širším souboru prací vystaveném na výstavě.

 

ad 1. Vítězná díla v počtu tří v každé kategorii vybere stanovená porota a vítěze vyhlásí při zahájení výstavy ke 100. výročí Včelařského spolku pro Dobřichovice a okolí 6. 10. 2012.

 • Vítězné práce v každé věkové kategorii budou oceněny takto:
  • 1. místo v dané kategorii – 5 kg letošního medu od místních včel + možnost exkurze na včelnici s výkladem (dobrovolné) + překvapení
  • 2. místo v dané kategorii – 3 kg letošního medu od místních včel + možnost exkurze na včelnici s výkladem (dobrovolné)
  • 3. místo v dané kategorii 2 kg letošního medu od místních včel + možnost exkurze na včelnici s výkladem (dobrovolné)

 

ad 2. Širší výběr ze soutěžních prací (vybere je výše zmíněná porota) bude vystaven na výstavě 6. – 7. 10. 2012 a během výstavy proběhne ještě hlasování návštěvníků výstavy o nejlepší vystavená díla v jednotlivých kategoriích (díla budou očíslována a návštěvníci budou moci hlasovat na zvláštních hlasovacích lístcích (které obdrží při vstupu na výstavu) pro jedno dílo z každé kategorie, které se jim nejvíce líbí. Po skončení výstavy budou hlasy sečteny a vítězové (či jejich zákonní zástupci) budou informováni a vyzváni k vyzvednutí ceny. Výsledek hlasování bude též publikován na webu ZO ČSV Dobřichovice (https://dobrichovice-vcely.webnode.cz/).

Cenou pro vítěze v hlasování návštěvníků výstavy bude 1 kg letošního medu od místních včelařů. Ostatní autoři na výstavě vystavených prací obdrží drobnou upomínku.

 

Obdržené práce se vracejí pouze na výslovné přání autorů či jejich zákonných zástupců, a to do 31. 12. 2012. Pořadatel si vyhrazuje právo s nevrácenými díly dále volně disponovat (samozřejmě s uvedením autorství) a využít je také pro publikační či charitativní účely.

 

Za pořadatele

Kristina Millerová,

Jiří Matl,

Strmá 139, 252 29 Dobřichovice,

tel.: 721 232 633, e-mail: dobrichovice.vcely@centrum.cz

 

—————

Zpět