Většina lidí vnímá včely skrze med a vlastně tak i skrze obchod. Ano, včely produkují vzácný a nenahraditelný med, ale to není jediný jejich přínos. Možná podstatnější je, že zajišťují opylení drtivé většiny (80%) t.zv. hmyzosnubných (entomofilních) rostlin. Albertu Einsteinovi se tradičně připisuje výrok, že kdyby vyhynuly včely, do čtyř let se dostala na pokraj zániku celá příroda i s jejím samozvaným a iluzorním pánem - člověkem. Jakkoli neexistuje důkaz, že toto Einstein řekl a navíc v současné době i v minulosti existují a existovala území bez včel ... domníváme se, že to nikterak nesnižuje význam včel pro udržení životave vší jeho nádherné mnohosti na této planetě.