Pozvánka na členskou schůzi 13. 9. 2012

05.09.2012 15:11

P o z v á n k a  na  členskou schůzi,

která se koná ve čtvrtek 13. 9. 2012 v Hotelu Zdenka Všenory od 18:00 hod.

Program:

1. Zahájení

2. Výběr vyplněných formulářů k výplatě dotací D1

a) Příloha k žádosti dotačního programu 1. D - fyzická osoba.

b) Podklady pro statistický výkaz o včelaření v ČR v roce 2012

c) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. 9. 2012 (Hradištko)

3. Zpráva nákazového referenta

4. Přednáška Ing. L. Dvorského: Ekonomika chovu včelstev

5. Diskuse a závěr

 

Dále:

Oznamuji našim členům a všem přátelům vážné hudby, že 8. 9. od 18:00 hod. proběhne v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku Slavnostní koncert ke stému výročí naší organizace.

Realizace koncertu se obětavě chopil Prof. J. Šaroun. Na programu jsou skladby V. Nováka, S. Rachmaninova a A. Dvořáka. Účinkuje Foersterovo komorní pěvecké sdružení pod vedením sbormistra Jaroslava Brycha, klavírní doprovod Prof. Jaroslav Šaroun.

Samotné slavnosti STOLETÉHO VÝROČÍ A VÝSTAVA proběhnou 6. až 8. října 2012 v sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích. 8. října bude výstava otevřena zejména pro školy.

Hlavním dnem naší slavnosti bude sobota 6. 10. Ve 14:00 hod. bude slavnostní otevření. Od 15:00 hodin začne přednáška Ing. D. Titěry z VÚVč., s.r.o v Dole Včelí produkty mýtů zbavené.

Na výstavě je možno prodávat med, medovinu i jiné včelí produkty. Kdo má zájem, přihlaste se př. Matlovi nebo mně, každá aktivita je vítána!

ÚČAST VŠECH ČLENŮ ZO ČSV NA OSLAVÁCH JE ŽÁDOUCÍ !!!

 

Za výbor ZO ČSV: Rudolf Stonjek

 

—————

Zpět