Vítejte na webu včelařů z údolí dolní Mže (Berounky)!

16.09.2013 10:23

POZVÁNKA NA MEDOVÉ ODPOLEDNE V Z. TŘEBANI - 21. 9. 2013

10. MEDOVÉ ODPOLEDNE (propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit) medoveodpoledne@seznam.cz   sobota 21. září 2013 Společenský dům v Zadní Třebani  srdečně zve ZO Českého svazu včelařů Liteň a komorní soubor Harmonia Mozartiana...

—————

16.09.2013 10:20

Pozvánka na zářijovou členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi   Zo ČSV, která se koná ve čtvrtek 19. 9. 2O13 ve společenské místnosti OÚ ve Všenorech od 19.00 hod.   Program: 1. Úvod 2. Výběr vyplněných formulářů nutných k vyplacení dotace 1. D a k evidenci včelstev do Hradišťka 3. Nákazová situace a termíny...

—————

24.02.2013 09:58

Výroční členská schůze 1. 3. 2013

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV Dobřichovice, která se koná v pátek dne 1. 3. 2013 v Hotelu Zdenka Všenory od 19:00 hod. Program: zahájení . zpráva př. Ing.Hubeného z jednání Okresního výboru zpráva hospodáře Ing. Hnízdila zpráva revizní komise o hospodaření a zacházení...

—————

26.01.2013 10:06

SBĚR VZORKŮ ZIMNÍ MĚLI

Milé kolegyně, milí kolegové, nastal čas sběru zimní měli, aby měly laboratoře řádný kšeft ... Pan předseda R. Stonjek bude měl svážet od důvěrníků v sobotu 2. 2. dopoledne, takže do této doby by měli mít důvěrníci vzorky pohromadě. O významu vyšetření je dostupný zajímavý článek A. Přidala v...

—————

10.01.2013 09:53

Za Ing. Karlem Sejkem

Milé kolegyně, milí kolegové, 6. ledna nás opustil náš dlouholetý předseda a kolega a všemi respektovaný včelař Ing. Karel Sejk. Věnujme mu, prosím, tichou vzpomínku i poděkování za vše, co pro nás jednotlivce i pro spolek za celá ta léta udělal. A že toho nebylo málo ... Krátkou vzpomínku na něj...

—————

27.11.2012 10:46

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 1. 12.

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná v sobotu 1. 12. 2012 v hotelu Zdenka Všenory od 14:00 hod. Program: Zahájení Výplata dotací 1. D Zpráva nákazového referenta Zpráva ze zasedání OV ČSV Přednáška Jiřího Slámy: Chov matek a množení včelstev Diskuse a...

—————

19.10.2012 10:24

JAK VČELAŘI Z DOBŘICHOVIC A OKOLÍ SLAVILI 100 LET SPOLKU

JAK VČELAŘI Z DOBŘICHOVIC A OKOLÍ SLAVILI 100 LET OD ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU PRO DOBŘICHOVICE A OKOLÍ? Jedním slovem to vystihnout asi nejde, dvěma snad ...Půvabně i důstojně ... Přijměte stručnou zprávu a odpusťte, prosím, trochu jiné mé preference, odlišné částečně od celkové...

—————

09.10.2012 09:31

Výsledky dětské výtvarné soutěže Poleťme se včelou

Díla z výtvarné soutěže Poleťme se včelou ohodnocená odbornou porotou   Kategorie 3-6 let Ella Josefina Kölbersberger, obr.č. 37 Mateřská školka Lety, objekt č. 58 Andrej Kučera, obr.č. 52   Kategorie 7-10 let Rebeka Řeháková, obr. č. 34 Tom Sebastian...

—————

19.09.2012 16:20

Včelařský spolek pro Dobřichovice a okolí oslaví 100 let

Oslavte s námi 100. výročí Včelařského spolku pro Dobřichovice a okolí     v sobotu 6. 10. 2012 od 14 do 19 hod. a v neděli 7. 10. 2012 od 10 do 19 hod.   Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 6. října 2012 ve 14 hod. v sále Dr. Fürsta...

—————


Důležité zprávy

05.09.2012 15:40

Ještě o 9. Medovém odpoledni z podzimního čísla Dobřichovického Kukátka

Dobřichovické Kukátko 3/2012 - Podzim: Medové odpoledne v Zadní Třebani. V sobotu 15. září od 13:45 se uskuteční ve Společenském domě v Zadní Třebani již 9. ročník Medového odpoledne. Tradičně úspěšnou akci spolupořádá ZO ČSV Liteň a komorní soubor Harmonia Mozartiana...

—————

05.09.2012 15:39

Pozvánka na 9. Medové odpoledna v Zadní Třebani

9. MEDOVÉ ODPOLEDNE (propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit) medoveodpoledne@seznam.cz   sobota 15. září 2012 Společenský dům v Zadní Třebani  srdečně zve ZO Českého svazu včelařů Liteň a komorní soubor Harmonia Mozartiana...

—————

05.09.2012 15:11

Pozvánka na členskou schůzi 13. 9. 2012

P o z v á n k a  na  členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 13. 9. 2012 v Hotelu Zdenka Všenory od 18:00 hod. Program: 1. Zahájení 2. Výběr vyplněných formulářů k výplatě dotací D1 a) Příloha k žádosti dotačního programu 1. D - fyzická...

—————

04.09.2012 17:01

Výtvarná soutěž Poleťme se včelou - proposice

  Baví Vás kreslit, malovat, modelovat, paličkovat, dlabat, řezat ...? Pak je tu pro Vás VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POLEŤME SE VČELOU ...   Výtvarná soutěž Poleťme se včelou je vyhlášena u příležitosti oslavy 100. výročí založení Včelařského spolku pro Dobřichovice a okolí. Organizuje...

—————

27.02.2012 18:10

Dopis J. Matla redakci Včelařství ve věci stanoviska ČSV k varroamonitoringu

Kolegyně a kolegové, 14. 11. 2011 jsem odeslal redakci Včelařství dopis o varroamonitoringu s žádostí o otištění a o oficiální odpověď na v závěru položené otázky. Ačkoli dopis dvakrát projednávalo samotné předsednictvo republikového výboru, text otištěn nakonec nebyl, proto si jej dovoluji...

—————

26.02.2012 08:13

Výroční členská schůze

Pozvánka NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ZO ČSV DOBŘICHOVICE která se koná v sobotu 10.3. 2012 v Hotelu Zdenka Všenory od 14:00 hod. (vchod do restaurace a pak vlevo)   Program: 1) Zahájení . 2) Zpráva př. Ing.Hubeného z jednání Okresního výboru. 3) Zpráva hospodáře Ing....

—————

30.12.2011 10:05

Přáníčko

Milé kolegyně, milí kolegové, milí čtenáři těchto stránek, rádi bychom Vám všem popřáli do nového roku hodně sil, ještě víc nápadů, dobré sousedy a tolerantní včely. A také dobré zdraví Vám i Vašim blízkým, mezi něž počítáme samozřejmě i Vaše včely. Prostě omne bonum - vše dobré. A jiskry od...

—————

02.12.2011 09:27

Ošetření aerosolem

Předběžný termín ošetření včelstev aerosolem byl na schůzi 24. 11. 2011 stanoven na 10. 12. V případě nepříznivého počasí je náhradní termín 17. 12. 2011. JM

—————

18.11.2011 13:37

Pozvánka na členskou schůzi 24. 11. 2011

Pozvánka na členskou schůzi ZO ČSV Dobřichovice, která se koná ve čtvrtek 24. 11. 2011 v Hotelu Zdenka Všenory od 18:00 hod. Program: 1) Zahájení 2) Výplata dotací D1 za opylovací činnost 3) Zpráva nákazového referenta př. Jeništy 4) Zpráva př. Ing. Hubeného z jednání OV ČSV 5)...

—————

30.09.2011 17:57

Podzimní fumigace 2011 - termíny

Termím podzimní fumigace včelstev byl s konečnou platností stanoven na soboty 15. a 29.  10. 2011. Buďte proto, prosím, v kontaktu se svými důvěrníky. J. M.

—————