Výroční členská schůze

26.02.2012 08:13

Pozvánka

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ZO ČSV DOBŘICHOVICE

která se koná

v sobotu 10.3. 2012 v Hotelu Zdenka Všenory od 14:00 hod.

(vchod do restaurace a pak vlevo)

 

Program:

1) Zahájení .

2) Zpráva př. Ing.Hubeného z jednání Okresního výboru.

3) Zpráva hospodáře Ing. Hnízdila.

4) Zpráva revizní komise o hospodaření a zacházení s fin. prostředky.

5) Hlasování o provedení oslav 100 let ZO Dobřichovice.

6) Zpráva o zdravotním stavu našich včelstev.

7) Odborná přednáška:

Jiří Sláma – Ošetřování včelstev během roku.

 

Vzhledem k zřejmé nutnosti jarního ošetření včelstev nátěrem, uvádím důležitá tel. čísla:

Stonjek 604 246 110,

Jeništa 77 167 734,

Brabcová 723 141 548,

Vích 257 711 478,

Hubený 606 803 933,

Nádr, 257 711 226.

 

Pro výhodné léčení kyselinou mravenčí lze koupit dlouhodobé odpařovače Mite Gone na tel: 733 330 102. Nejlevnější kyselinu mravenčí lze objednat na tel. 597 485 910.

 

Za výbor ZO ČSV:

Rudolf Stonjek

 

—————

Zpět