Výroční členská schůze 1. 3. 2013

24.02.2013 09:58

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV Dobřichovice,

která se koná v pátek dne 1. 3. 2013 v Hotelu Zdenka Všenory od 19:00 hod.

Program:

  1. zahájení .
  2. zpráva př. Ing.Hubeného z jednání Okresního výboru
  3. zpráva hospodáře Ing. Hnízdila
  4. zpráva revizní komise o hospodaření a zacházení s fin. prostředky
  5. zpráva o zdravotním stavu našich včelstev
  6. vzpomínání prof. J. Šarouna na bývalé členy našeho spolku
  7. zajímavosti ze stoleté historie našeho spolku – PhDr. J. Matl

Prosím i další pamětníky, aby se zapojili do tohoto vzpomínkového večera.

 

Vzhledem k zřejmé nutnosti jarního ošetření včelstev nátěrem uvádím důležitá tel. čísla :

př. Stonjek 604 246 110, př. Jeništa 777 167 734, př. Brabcová 723 141 548, př. Vích 257 711 478, př. Hubený 606 803 933, př. Nádr, 257 711 226

Za výbor ZO ČSV: Rudolf Stonjek

—————

Zpět