TÉMA TĚCHTO DNŮ: ROJENÍ ...

06.05.2011 13:21

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

koncem loňského roku jsme na našich spolkových setkáních zahájili minicyklus přednášek a debat o rojení, který načal v listopadu 2010 svou přednáškou na téma Rojení včel Josef Křapka a dokončil v únoru 2011 Ing. Ivan Černý obsáhlým, výkladem o podstatě zebrování, nazvaným Další moderní způsoby omezování rojení.

J. Křapka své úvahy na téma rojení publikoval i ve Včelařství 5/2011 na str. 148-149 v rámci debaty o metodách omezování rojení (zejména pak o metodě zvané LBV), jež vznikla a stále probíhá na stránkách svazového časopisu na výzvu redakce. K debatě se také připojil Rudolf Stonjek, jenž popsal své vlastní a na několikaleté praxi založené zkušenosti s metodou LBV. Oba články jsou velice zajímavé a svým způsobem souvisí s debatami, které jsme vedli i na našich spolkových sezeních. Proto jsme se je rozhodli zpřístupnit na těchto stránkách, a to v původním znění, tedy ve znění neupraveném redakcí Včelařství. Za souhlas s uveřejněním děkujeme jak oběma autorům, tak redakci Včelařství. Doufáme, že si zajímavě počtete a Vaše eventuální poznámky a příspěvky do debaty uvítáme.

J. Matl

P.S.: Summu přednášky I. Černého o zebrování najdete v rubrice Zápisy ze schůzí, přesněji v zápisu z výroční schůze konané 25. 2. 2011. Bibliografické a internetové odkazy týkající se zebrování najdete v této rubrice.  

 

—————

Zpět